COPYWRITING OCH

BEARBETNING

Du kan anlita oss till att skriva det mesta ifrån beskrivningar, informationstexter och fakta, broschyrtexter och reklambudskap.

Vi lägger stor vikt vid att du får text som är utformad så att den både når ut på rätt sätt och samtidigt fyller sitt syfte.

REKLAMBUDSKAP

Annonstext, budskap, markandsföring

Säljande text, som säger det den ska.

Kort eller långt, dina behov är det som avgör.

Locka rätt kunder, stärk era relationer.

SKRIV-TJÄNSTER

fr. 300 kr / h

(exkl. moms)

FAKTA & INFO

Produktbeskrivningar, redogörande texter

Har ni mycket information eller fakta kring en produkt/katalog/tjänst? Måste det finnas tydliga beskrivningar?

Vi utformar både text och illustrationer som hjälper till att förtydliga och förmedla.

BROSCHYRTEXT

Presenterande, saklig, kort och tydlig

Säg mycket med välvalda ord.

 

Broschyrtexter är ofta korta och beskrivande samt hänvisar till era produkter, tjänster och annan viktig information som blivande kunder kan ha nytta av att veta.

AKADEMISK TEXT

Rapporter, analyser och redogörelser

Institutioner och akademier publicerar ofta texter som är ämnade till att vara tydliga, omfatta många perspektiv och dessutom hänvisa till såväl referenser som andra former av underlag utan att den färdiga texten ska präglas av värderingar och åsikter.

TEXTBEARBETNING

Färdigställning, korrektur, förbättring

Vi fokuserar på att förbättra formalia, språk och läsbarhet i påbörjade och färdiga texter.

SOCIALA MEDIER

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vi utför gärna studiebesök!
Hör av er med inbjudningar och event

Skövde, Sverige

Skaraborg, Örebro

Västra Götalands Län, Dalarnas Län, Närke, Sverige

073 871 26 02