Med en grafisk profil får ni ett tydligt underlag för hur verksamheten och dess varumärken ska presenteras. En grafisk profil är ett verktyg för sammanhållen och tydlig kommunikation.

GRAFISK PROFIL

 EN GEMENSAM MALL FÖR KOMMUNIKATION

Att skapa igenkänningsfaktor behöver inte vara svårt eller kostsamt. När man vill att verksamheten ska börja kännas seriös är det både läge att införskaffa en anpassad och gärna skräddarsydd logotyp samt ett verktyg för hur man ska se ut inför kunder och omvärlden. Genom att sammanfatta allt kommunikationsunderlag tillsammans med information om marknadsföring och profilering i ett och samma verktyg får man en ultimat guide som alla i verksamheten kan använda så fort de är osäkra på hur något ska se ut och presenteras.

PositionResurs 52.png

LAYOUT & POSITIONERING

Varför är det bra att veta vart loggan ska ligga, hur stor den ska vara, vilka färger den ska ha i exempelvis ett word-dokument?

Många tänker inte på det, men ett osammanhängande och mindre enhetligt uttryck i det du skickar ut som företag underlättar förfalskning, riskerar att kännas oprofessionellt och kan göra att man uppfattas som mindre seriös.

Ibland är det ett rent designval men oftast så vinner man mycket på att ha en grafisk profil som man följer. I synnerhet om företaget rekryterar ny personal, det blir ett sätt att skapa samhörighet lika mycket som det är ett verktyg för att kommunicera med samma målbild genom alla avdelningar.

FÄRG, FORM & FUNKTION

Er igenkänningsfaktor är till stor del baserad på marknadsföring och kundrelationer. Men i grunden är det uppbyggt utifrån en grafisk profil som hjälper till rama in hur ert varumärke presenteras utåt.

Färger har exempelvis väldigt olika tolkningsbara betydelser utifrån samhälle, kulturer, religioner och i synnerhet beroende på vilka sammanhang och med vilka andra färger de hamnar.

Vet du egentligen vad en t-shirt med logotyp på bröstfickan säger om er till kunden?

 

För att förstå hur den frågan ställer krav på er kommunikation måste ni också känna till hur bemötandet, miljön och kundens situation ser ut just i stunden. Det är därför bra att ta hjälp med sånt här.

BASIC GP

Vi bygger ihop en kompakt profil med bara det absolut grundläggande för att ni ska kunna kommunicera enhetligt.

- Färger & färgkoder

- Layoutexempel

- Skalor för logotyp

- Teckensnitt

- Överblick

STANDARD GP

 

I en standard grafisk profil har man med fördjupad information kring både färg och form men även vilket uttrycksspråk man använder. I dokumentet finns en tydlig överblick av verksamhetens ledord och guiden täcker både direkta och generella kategorier, exempelvis ikoner och konkreta måttdefinitioner för tryck och layouts.

AVANCERAD GP

En avancerad grafisk profil är ett ingående dokument som beskriver hantering och detaljer för färg, form, foto, visuella, skrivna, video-baserade, inspelade, presenterade och representerande material på ett tydligt och fördjupat sätt.

En avancerad grafisk profil är sällan nödvändigt om det inte rör sig om exempelvis kommuner och stora företag med många kommunikationskanaler.

SOCIALA MEDIER

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vi utför gärna studiebesök!
Hör av er med inbjudningar och event

Skövde, Sverige

Skaraborg, Örebro

Västra Götalands Län, Dalarnas Län, Närke, Sverige

073 871 26 02