Beställningsvillkor

Inga beställningar faktureras utan att det för beställningen gällande projektet har påbörjats och att betalningshantering genom avtal har beslutats. En lagd beställning hos Sagoretorik betalas således inte på förhand och behandlas därmed som en proposition tills dess att vi har möjligheten att behandla och åtta oss sagt uppdrag. Har du frågor gällande din beställning är du välkommen att höra av dig till info@sagoretorik.se.

Köpvillkor

Då endast behandlade beställningar med påbörjade och/eller genomförda projekt faktureras är kund enligt lagstadgar ersättningsskyldig Sagoretorik Sverige tills dess att betalning mottagits. Utebliven betalning uppgår med den samhällsreglerade procentenheten för dröjsmålsränta samt en, om ej ursprunglig faktura betalas innan förfallodatum, påminnelseavgift (uppgifter om sådan står på mottagen faktura). Kund som brukar produkter/tjänster och/eller strider mot avtalsvillkor och/eller på något sätt nyttjar värdehandlingar utan en av Sagoretorik Sverige utfärdad och korrekt påskriven tillåtelse tas vidare till ett (beroende på omfattningsgrad och/eller om Sagoretorik Sverige inom rimlig tidsperiod erhåller ersättning om minst initialt fakturabelopp) rättsärende.

Dataskyddsförordningen (GDPR) & hantering av personuppgifter

När du besöker Sagoretorik ska du känna dig trygg och omhändertagen. Behandlingen av dina personuppgifter hos oss på Sagoretorik är därför i fullständig enlighet med GDPR. Är du osäker på vad det betyder kan du läsa här: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/

 

Sagoretorik nyttjar vissa moduler på hemsidan för att underlätta ditt besök, dessa moduler ingår i datahanteringsavtal hos Wix.com och är således ett hanteringsansvar som brukas av bägge parter. Sagoretorik förbehåller sig därmed rätten att ta avstånd ifrån hur www.wix.com förhåller sig med information till 3.e part även om vi tar fullt ansvar för att de moduler och element som brukas av på vår hemsida uppfyller samtliga personsäkerhetskrav och även dessa omfattas av GDPR och dataskyddsregler.

 

Besökare hos Sagoretorik som av orsak finner tveksamhet jämtemot Wix.com och hanteringen av persondata ska kunna känna sig trygg i alla lägen och hänvisas därmed till Wix datahanteringsregler. Vi hanterar endast data som kommer genom kakor sparade i din webbläsare för att snabbt bistå med relevant hjälp- & tilläggsinformation som webbsajtens besökare har nytta av samt eventuell insamlad data via distribuerade formulär (vilka i sin tur endast används inom verksamheten för evaluering och vidareutveckling av varor och tjänster, och på ett sådant sätt så att all insamlad information behandlas som konfidentiell genom samtliga led av hanteringsprocessen och därefter raderas från samtliga av Sagoretoriks poster på ett för sammanhanget säkert och korrekt sätt).

Vidare samlar Sagoretorik inte in privatinformation i andra syften än för kundärenden. Samtlig sådan information hålls konfidentiellt inom verksamhetens administration till en period av högst 5 år men inte mindre än 2 års tid efter senast erhållen kundkontakt men kan också kortskrivas utifrån önskemål från kund. Vid övriga frågor och funderingar ber vi dig att kontakta oss via info@sagoretorik.se.

 

Vi hoppas att ert besök känns tryggt, och välhanterat!

SOCIALA MEDIER

Facebook

Instagram

LinkedIn

Vi utför gärna studiebesök!
Hör av er med inbjudningar och event

Skövde, Sverige

Skaraborg, Örebro

Västra Götalands Län, Dalarnas Län, Närke, Sverige

073 871 26 02